Tämä rekisteriä ja tietosuojaa koskeva seloste on tehty 1.1.2020.

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERIN PITÄJÄ

Dirty Hippies Oy
Y-tunnus 3104869-9
Humalistonkatu 13
20100 Turku
info@dirtyhippieslifestyle.fi

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Minttu Lindholm I info@dirtyhippieslifestyle.fi

HENKILÖREKISTERIEN NIMET

 • Asiakaslista
 • Uutiskirjelista

TIETOJEN KERÄÄMISEN TARKOITUS:

Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
 • palvelujen toteuttaminen
 • asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen
 • markkinointi

REKISTERÖITÄVÄT TIEDOT

Käyttäjänä sinusta voidaan kerätä seuraavia tietoja:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Henkilötiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero)
 • Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, myyjä- ja kumppanitiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, peruutustiedot
 • Sivuston käyttäjän sähköpostiviestit
 • Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset
 • Käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut tai postaukset joilla vierailet, toimintojen ajankohta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja saadaan kun käyttäjä tilaa uutiskirjeen, ottaa yhteyttä yhteydenotto-lomakkeen kautta, kirjautuu varausjärjestelmään tai päivittää omia tietojaan. Tietoja kerätään myös evästeiden avulla.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti- ja yhteydenottotarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

 • Kun maksun välittäjänä verkkokaupassa toimii Paytrail Oyj
 • Kun asiakas luo tunnukset Kirppari-Kalleen
 • Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin kirjeessä mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta). Käyttäjä saattaa olla mukana useammalla sähköpostilistalla, jonka johdosta yritys saattaa silti lähettää viestejä ja materiaaleja, vaikka käyttäjä olisi mielestään poistunut sähköpostilistalta kerran. Mikäli haluat poistua kaikilta listoilta samanaikaisesti, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@dirtyhippieslifestyle.com

EVÄSTEET

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Sivustolla kerätään evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoidaan tietoja. Tavoite on kehittää sivuston laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Emme lähetä kävijätietoja kolmansille osapuolille. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja jotka tallennetaan selaimen muistiin. Eväste voidaan tallettaa selaimeen määräajaksi, tai se voidaan poistaa heti palvelun käytön jälkeen. Mikäli evästeitä halutaan poistaa, sen voi tehdä selaimen kautta.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille:

Mailchimp sähköpostimarkkinointiohjelma. Mailchimp on sitoutunut GDPR vaatimuksiin. Mailchimp privacy policy: https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.158354808.394656272.1526883122-1488319749.1526096094
Google Docs tallenteet
Wordpress verkkosivu-alusta. WordPress privacy policy: https://fi.wordpress.org/about/privacy/

REKISTERIN SUOJAUS

A) Fyysistä aineistoa ei säilytetä
B) Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään MailChimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, a State of Georgia limited liability company) tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknillisiä, että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS JA SUOJAAMINEN

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

REKISTERÖIDYN MUUT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.